Een machtsstrijd

ALMOHADES TEGEN ALMORAVIDEN
Ondanks de omvang en pracht van het Almoravidenrijk begon een nieuwe macht zich uit te breiden vanuit het zuiden. De Almohaden, die hun oorsprong vinden in de Anti-Atlasgebergte, hadden geleidelijk het zuiden van Marokko onderworpen tot aan de Oued Drâa. Opvallend genoeg vermeldt geen enkele tekst de inname van de stad Nûl Lamta door de Almohaden. Dit roept de vraag op of de stad Nûl Lamta werd onderworpen door de nieuwe veroveraars. We hebben niet genoeg gegevens om deze vraag te beantwoorden. We kunnen alleen zeggen dat tijdens de verovering van de regio, of kort daarna, de Almohaden het indrukwekkende fort van Tiguemmi Ouguellid/Dar as-Soltane bouwden, dat uitkijkt over de oase van Taghjijt. Ze deden dit waarschijnlijk omdat ze twijfelden aan de loyaliteit van de bewoners van de regio Nûl Lamta, of omdat deze plek diende als basis voor hun operaties om de legendarische stad in het zuiden te onderwerpen.