De Oued Nûn

AAN HET BEGIN VAN DE GESCHIEDENIS: DE OUED NÛN

De oorsprong van de stad Nûl Lamta blijft gehuld in mysterie. Oude Griekse en Romeinse bronnen spreken van de rivier Nûl of Nûn, waarvan de bedding en oevers eeuwen later de stad Nûl Lamta zouden beschermen. Pomponius Mela (1e eeuw na Christus) maakt melding van de rivier als Nunc of Nuchul, terwijl Claudius Ptolemaeus in zijn Geografie (2e eeuw) spreekt van de rivier als Noulos of Nouios. Paul Orose (4e-5e eeuw) noemt de rivier Nuhul. Al deze namen verwijzen naar dezelfde rivier buiten de grenzen van het Romeinse Rijk, aan de rand van de wereld zoals bekend in die tijd door de klassieke auteurs.

Volgens de overlevering zou een groep christenen, heidenen en joden in de 8e eeuw de stad Nûl Lamta gesticht hebben in deze afgelegen gebieden. Kort daarna bekeerden velen van hen zich tot de islam, wat het begin markeerde van een nieuwe fase in de geschiedenis van de stad die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Afbeelding: de wereldkaart van Leinhart Holle’s editie uit 1482 van Nicolaus Germanus’ emendaties aan Jacobus Angelus’ Latijnse vertaling uit 1406 van Maximus Planudes’ laat-13e-eeuwse herontdekte Griekse manuscripten van Ptolemaeus’ 2e-eeuwse geografie.